Na 255.000 kilometer werd het olieverbruik van de Volkswagen Crafter van bouwjaar 2011 met motorcode CECA dermate hoog dat de eigenaar besloot een nieuwe motor in te laten bouwen.

De motor werd ingekocht bij de vaste leverancier van de eigenaar en ingebouwd door een Volkswagen dealer. So far so good, de auto rijdt weer verder zonder olieverbruik. Totdat na een slordige 35.000 kilometer de motor een zware plof liet horen en verder alle dienst weigerde.

De berger moest eraan te pas komen om de auto naar de dichtstbijzijnde dealer te brengen waar met een endoscoop werd vastgesteld dat er in tenminste in 3 cilinders schade aanwezig was. De eigenaar confronteerde zijn leverancier met deze tegenvaller, maar nu bleek dat de motor ook zonder body al enige reisuurtjes achter de rug had.

Zuigerbodem weggesmolten

De leverancier had de motor ingekocht bij een leverancier die hem op zijn beurt ook weer had ingekocht bij zijn leverancier. Democratisch werd besloten dat de auto het beste op zijn plek was bij de laatst genoemde, dus de eerste leverancier van de motor. Met zoveel belanghebbenden rond de onfortuinlijke Crafter, liggen evenzovele discussies al gauw op de loer dus werd besloten Tech|X in te schakelen om zo een onafhankelijk rapport in handen te krijgen.

Op verzoek werd de motor uitgebouwd en de cilinderkop gedemonteerd teneinde een onderbouwde expertise mogelijk te maken.  Nu bleek dat de zuigerbodem van de eerste cilinder weggesmolten was en er een opening naar de cilinderwand was geforceerd. Ook uit de overliggende uitlaatklep was materiaal weggenomen Dit verklaarde de door de berijder waargenomen plof.

De overige vier cilinders vielen voornamelijk op door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid kool boven de zuigers. Aan de verticale strepen in de cilinderwand was te zien dat er veel kool door de zuigerveren was meegetrokken. Deze zuigers leken echter nog redelijk in tact. De verkleuring van de zuigers verraadde wel dat het in de verbrandingsruimtes van de cilinders ontzettend heet aan toe is gegaan, wat werd bevestigd door de kleur van uitlaatspruitstuk en de uitgaande turbo slakkenhuis, beiden waren hemelsblauw van kleur.

Hoog olieverbruik oorzaak verstopt roetfilter

Het vermoeden begon te ontstaan dat de hoge temperaturen zijn ontstaan omdat de motor domweg zijn uitlaatgassen niet kon afvoeren dus werd het tijd het uitlaat- en regeneratietraject eens onder de loep te nemen. Uitlezen gaf hierop een duidelijk antwoord; het roetfilter (DPF) heeft de maximale verzadiging overschreden en moet worden vervangen.  Maar kan een verzadigd DPF tot een verbrande zuiger leiden? Of anders gezegd wat is de oorzaak en wat het gevolg?

Het lijkt heel simpel, het hoge olieverbruik van de vorige motor leidde tot een verstopt onderdeel van het uitlaatsysteem. Deze verstopping werd na de inbouw van de nieuwe motor niet opgeheven met de huidige motorschade tot gevolg.  Maar of het zo simpel is doe ik graag uit de doeken in het volgende artikel waarin we terecht komen in de brei van belanghebbenden en eigen agenda’s. Tot dan!

 

Deel.

Over de schrijver

Bert Pennock

Bert Pennock is sinds 1976 werkzaam in de automotive branche en verricht technische expertises aan auto’s met zijn bedrijf 'Techspertise'. Techspertise is een samenwerkingsverband van vier technische experts. In 2012 startte Bert 'Flush Service Europe' op. Flush Service Europe importeert en verkoopt motorflush machines. Op Driving-Dutchman schrijft Bert sinds 2013 artikelen over opvallende technische expertises waar hij mee in aanraking komt.

Laat een reactie na: